Arbeidet med flytende glass er en reise som tar deg med til de store høyder og djupe daler. Varmt, farlig, hardt, mjukt. Vanskelig og tidkrevende å mestre. Men utholdenhet og repetisjon gir resultater, du får lønn for innsatsen, og stadig nye moment og teknikker er mulig å mestre. Du klarer å kontrollere den glødende glassmassen og du er fri til å forme den til det du ønsker. Vissheten om at glass er mitt materiale til skapende arbeid er min drivkraft”.

Merete Rein, er født og oppvokst i Trondheim. Gift, tre voksne barn. Bor i Aurland, Sogn og Fjordane.
Tok utdanning ved Riksglasskolan i Orrefors Sverige i voksen alder. Har tidligere arbeidet med jordbruk og sosialt arbeid.


Utdanning
1986-87 Agronom Sogn Jord og Hagebruksskule
1996-2000 Høgskulen i Sogn og Fjordane Sogndal (sosionom 3 år, sosiologi 1 år)
2006 Korte sommerkurs i Danmark, glassblåsing.
2006-2008 Nordiska Linjen, Riksglasskolan i Orrefors , 2 år

Praksis/ Arbeid
1984-86: avløser husdyrhold
1987-1996: Arbeid ved Sogn Jord og Hagebruksskule- gardsarbeider, rådgiver, spes. ped. lærer/assistent,
2007 Orrefors Glasbruk Sverige.
2007 Stavanger Glassblåseri: assistent.
2011-2012 midlertidig leieforhold Eco, Vassbygdi
2012 etablering av eget verksted i Aurland.
2012- driver og eier av eget verksted på fulltid.

Studietur / Workshops
2007 Murano, Italia
2014 Nuutajarvi, Finland

Stipend
Etablererstipend Innovasjon Norge 2012

Utstillinger
Kulturkyrkja på Geilo 2013
Høyanger Kunstlag 2014
Alversund Galleri 2014
Luster Kunstlag 2015
Walaker Hotell , sommerutstilling 2016