«Arbeidet med flytende glass er en reise som tar deg med til de store høyder og dype daler. Varmt, farlig, hardt, mjukt. Vanskelig og tidkrevende å mestre. Men utholdenhet og repetisjon gir resultater, du får lønn for innsatsen, og stadig nye moment og teknikker er mulig å mestre. Du klarer å kontrollere den glødende glassmassen og du er fri til å forme den til det du ønsker. Vissheten om at glass er mitt materiale gir skapende kraft i mitt arbeid som glassblåser»